เรียนอาจารย์ที่เคารพ
      ผมนาย อดิศักดิ์ กุลบุตร ศิษย์เก่าที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สายตรงเทคนิคคอม 47 ตอนนี้ได้ทำงานที่บ.สเปเชียลลิส เอนยิเนียริ่งแอนด์เซอวิสเซส
ทางบริษัทต้องการรับพนักงานเพิ่มเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ช่างเทคนิค 10 คน เพื่อเข้าทำงานขยายเครือข่าย 3G ของ AIS ผมจึงอยากขอรบกวน
อาจารย์ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ ติดต่อทาง Email นี้ได้เลยครับ
 
                                                                                ค้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                    อดิศักด์ กุลบุตร