โดย. ดร.วรวัฒน์ บุญดี


ดร.วรวัฒน์ บุญดีประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ผลงานเป็นวิทยากร
ผลงานการวิจัย
กรรมการร่วมควบคุมวิทยานิพธ์
ผลงานการเป็นผู้ทรงคุณวิฒิ


วิทยานิพนธ์ มมส.
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ มศว.

วิทยานิพนธ์ ม.รามฯ
วิทยานิพนธ์ ม.บูรพาฯ
วิทยานิพนธ์ NIDA
ศูนย์รวมวิทยานิพนธ์ สจพ.
วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาฯ
ฐานข้อมูลวิจัย สกศ.
KTC e-thesis
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ Dissertation Fulltext
OhioLINK ETD Center Search
Louisiana State University
Washington State University
University of Toronto
Dissertation Abstracts Online
Electronic Theses and Dissertations  at Virginia Tech
Pittsburgh University
Washington State University
Penn State University
Florida State University
University of Saskatchewan
University of Kentucky
University of north Carolina
University of Western Cape
California Institute of Technology
University of Victoria
Kansas State University
University of Georgia
Montana Statae University
Australasian Digital Thesis
Georgia Tech Theses and Dissertations
University of Helsinki
Utah State University
University of Miami

 

Scopus Journal Titles
Subject Area - Social Sciences

List of ISI Journals
ที่มา : University of Malay


 

ข่าวการศึกษา

 


 

Educational Technology and Society
Journal of Technology Education
Journal of Computers
Journal of Computer Science
Australasian Journal of Educational Technology
Asia-Pacific Journal of Teacher Education
Turkish Online Journal of Educational Technology
Research in Education
Research in Higher Educatio
European Journal of EJSS
Educational Technology & Society
Journal of Technology Education
International Journal of Education & the Arts
Graduate Journal of Social Science
Arts and Social Sciences Journal
Australian Journal of Teacher Education
American Educational Research Journal
Asia Pacific Education Review
Australian Journal of Educational & Developmental Psychology
Journal of Computer Information Systems
Journal of Digital Information
Journal of Information Technology Education
Journal of Computer Science & Technology
Canadian Social Science
European Journal of Turkish Studies
European Journal of Scientific Research
European Journal of Educational Studies
European Psychomotricity Journal
Education Research International
EDUCAUSE Review
Computer and Information Science
Journal of Applied Mathematics
Journal of Instructional Pedagogies
Journal of Social Sciences
Journal of STEM Education : Innovations and Research
Journal of Technology Research
International Review of Business and Social Sciences (IRBSS)
International Journal of Learning and Development
Asian Social Science
The USA Science Record Journals

International Journal of Special Education

วิทยานิพนธ์
บทความตีพิมพ์
บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบร่วมมือฯ

การศึกษาผลการใช้กระจกเงา
สะท้อนภาพพฤติกรรมฯ

บทเรียนออนไลน์ ED 1004
บทเรียน CAI วิชาเครื่องรับวิทยุ


 

 

 

src = counter_text.php
E-mail : lucky0763@hotmail.com โทร. 089-9493131